Produkcja klinkieru

Produkcja klinkieru - produkcja cegły klinkierowej


klinkier produkcja

Informacje ogólne wobec produkcji cegły klinkierowej

Produkcja klinkieru:
w przypadku normalnych zmian dziennych – 5 dni w tygodniu.

Proces suszenia i wypalania klinkieru:
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Personel:
łącznie 40 pracowników (pracownicy produkcyjni, techniczni i biurowi).

Glina

produkcja klinkieru

Glina pozyskiwana przez Steenfabriek Engels do produkcji cegieł budowlanych i klinkieru brukowego na terenach zalewowych m.in. Mozy pochodzi częściowo z naszych własnych glinianek.
Glina z Mozy zawiera żelazo, dzięki czemu po wypaleniu przybiera ona charakterystyczny czerwony kolor. Kilka razy do roku dowozimy nową glinę, budując w ten sposób kolejne warstwy składowanego zapasu. Hałda gliny jest systematycznie przekopywana, co pozwala osiągnąć możliwie jednolity skład.
Podczas tworzenia zapasu codziennie pobieramy próbki gliny z każdej warstwy, badamy je w laboratorium i kontrolujemy ich skład.

 

Proces produkcji klinkieru

Glina używana w procesie produkcyjnym jest przewożona ze składu. Proces ten jest całkowicie zautomatyzowany, a jego kolejne etapy to przygotowanie gliny, urządzenie do ręcznego formowania cegieł w Helden lub prasa maszynowa w Oeffelt, suszarnia komorowa, maszyna do układania w stosy, piec tunelowy i rozładunek z wykorzystaniem automatycznego systemu do układania w pakiety.

 

Przygotowanie gliny i piasek formierski

produkcja klinkieru z gliny

Glina zostaje przeniesiona z hałdy do środka w zasobniku za pomocą koparki, zaś piasek formierski dostarczany jest za pomocą leja zasypowego. Proces dozowania gliny i piasku przebiega z wykorzystaniem tych pojemników. Nad doprowadzającą glinę taśmą podajnika zawieszono elektromagnes, którego zadaniem jest usunięcie z gliny ewentualnych cząstek metalu.

Za pomocą gniotownika obiegowego i strugarki grudki gliny zostają rozdrobnione, a w razie potrzeby automatycznie dodawana jest woda i para wodna. Dalsze rozdrabnianie przebiega w mieszalniku do gliny. Suszarka do piasku formierskiego, czyli podłużny, obracający się bęben, zapewnia natomiast wysuszenie piasku.

 

Prasa ceglarska

produkcja cegły klinkierowej

Najważniejszą częścią prasy ceglarskiej są foremki, posypywane pod prasą piaskiem formierskim, co zapobiega przyklejaniu się gliny. Piasek zapewnia również oszlifowanie cegieł. Nad prasą znajduje się ustnik, który 24 razy na minutę napełnia foremkę gliną. Po usunięciu nadmiaru gliny przez taśmę ścierającą, na foremki kładzie się jednocześnie cztery stalowe płyty suszące. Foremka obraca się razem z płytą o 180 stopni i wilgotne cegły wpadają z foremki pod maszynę na płytę suszącą. Ukształtowane w ten sposób cegły trafiają na ustawniki, skąd przenosi się je na wózki suszarniowe. Foremki zostają spłukane i posypane piaskiem, a następnie cały proces zaczyna się od początku.

 

Recykling

W różnych miejscach następuje odsysanie pyłu i piasku, które są następnie składowane w specjalnych silosach i w miarę możliwości wykorzystywane ponownie. Woda używana do spłukiwania prasy ceglarskiej trafia do zbiornika wodnego na zewnątrz. Ziarnka piasku i cząstki gliny osadzają się w nachylonym pojemniku, z którego regularnie są usuwane za pomocą koparki. Następnie woda spływa do specjalnego zbiornika, w którym osadzają się drobne cząstki gliny. Kolejnym etapem jest przepompowanie wody do oddzielnego głębokiego zbiornika wodnego, z którego pobiera się ją do ponownego użycia. Zbierana i wykorzystywana jest też woda deszczowa z dachu.

 

Suszarnia

klinkier produkcja - suszenie klinkieru

Suszenie wilgotnych półfabrykatów przebiega w komorach suszarni, które za pomocą systemów „Expert” wykorzystują ciepło resztkowe pieców. Suszarnia posiada kilka komór, w których znajdują się wózki suszarniowe z jeszcze wilgotnymi cegłami. Suszenie wilgotnych cegieł trwa co najmniej dwa dni. Jeśli mamy więcej czasu, suszenie przebiega wolniej, co pozwala oszczędzić energię. Ciepło wykorzystywane w tym procesie to ciepło resztkowe pieca tunelowego, doprowadzane za pomocą dużych rurociągów. Palniki gazowe umożliwiają dodatkowe podwyższenie temperatury w każdej komorze. Z każdej cegły musi wyparować niemal litr wody, a po cegły po suszeniu zmniejszają się o ok. 8 procent.

Sterowanie wózkami wjeżdżającymi do komór suszarni i wyjeżdżającymi z nich zostało całkowicie zautomatyzowane. Po wysuszeniu cegły zostają zepchnięte z płyt i transportowane długim przenośnikiem łańcuchowym do urządzenia układającego je w stos. Płyty wracają do prasy ceglarskiej.

 

Urządzenie układające

produkcja cegieł klinkierowych

Nadszedł czas na wypalenie wysuszonych cegieł. Rzędy cegieł doprowadzane są do urządzenia, która ustawia je według ustalonego wzoru, a następnie poprzez różne ruchy układa z nich warstwy. Cegły są następnie przenoszone na taśmę i umieszczane na wózkach piecowych – na każdy wózek trafiają więc rzędy ułożonych w specjalny sposób cegieł. Wózki piecowe wjeżdżają do strefy podgrzewania, w której mieści się zapas buforowy dla pieca.

 

Piece tunelowe

produkcja cegły klinkierowej

Załadowane wózki automatycznie wyjeżdżają ze strefy podgrzewania i wjeżdżają od tyłu do pieców tunelowych. Wózki bardzo wolno przejeżdżają przez piec, a po kilku dniach opuszczają go od przodu z wypalonymi cegłami. Temperatura we wnętrzu pieca wzrasta stopniowo i osiąga w środku 1050°C. Stosowana temperatura bardzo różni się jednak w zależności od rodzaju i koloru cegły. Sposób wypalania ma wpływ na właściwości kolorystyczne cegły. Kolejnym etapem, trwającym do momentu opuszczenia pieca, jest bardzo powolne studzenie. Podłoga wózków piecowych jest wykonana z ognioodpornych cegieł, co chroni metalową ramę wózka przed wysoką temperaturą. Po bokach i u góry pieca znajduje się w sumie 200 palników gazowych, jak również sterowane komputerowo wentylatory, zawory regulacyjne i instalacje chłodzące, regulujące proces wypalania. Wszystkie istotne informacje zostają zapisane i są widoczne na ekranach różnych systemów sterowania. Ciepło uwalniane przez piec zostaje optymalnie wykorzystane w suszarni, a gazy spalinowe, przechodząc przez urządzenie do oczyszczania spalin, trafiają do czterdziestometrowego komina. Nasze piece tunelowe są opalane „czystym” gazem ziemnym. Poprzez stały monitoring dążymy do zminimalizowania zużycia energii przy zachowaniu wysokiej jakości produktu.

  • Engels Helden dysponuje piecem o pojemności pozwalającej wyprodukować rocznie 70 milionów cegieł w formacie 210x100x50 mm.
  • Engels Oeffelt dysponuje piecem o pojemności pozwalającej wyprodukować rocznie 60 milionów cegieł w formacie 210x100x50 mm.
 

Proces wypalania

produkcja klinkieru - wypalanie

Stosunkowo niska zawartość wapnia i wysoka zawartość żelaza, jak również zastosowanie specjalnie wyselekcjonowanych mas formierskich pozwalają na uzyskanie w kontrolowanym procesie wypalania cegieł w nowoczesnym piecu tunelowym ładnych kolorów, które przez lata zachowują swój początkowy wygląd.

 

Urządzenie do rozładunku

Wypalone cegły są zdejmowane chwytakami z wózków piecowych i układane w tzw. pakiety HULO o wysokości 10 warstw. Z wózków zdejmowane są najpierw górne warstwy cegieł, które tworzą warstwę bazową. Na każdej warstwie bazowej układane są następnie 4 warstwy cegieł. Istnieje możliwość rozdzielenia pakietów na części, co umożliwia ułatwienie pracy na budowie. Na życzenie możemy zapakować cegły na paletach w folię. Klient może więc wybrać: dostawę luzem w pakietach HULO/ duże palety/ małe palety (połowa wysokości) lub palety HULO. Po każdym przejeździe góra wózka jest czyszczona za pomocą odsysania.

 

Transport i dostawa

klinkier produkcja - transport klinkieru

Wszystkie dostawy są realizowane przez hurtownie materiałów budowlanych.
Nasi przedstawiciele handlowi chętnie udzielą Państwu w salonie wystawowym fachowych wskazówek dotyczących wyboru właściwego rodzaju cegły. Polecamy zabrać ze sobą rysunki konstrukcyjne i inne istotne informacje.

Ciężarówki wyposażone w specjalne żurawie dowożą nasze cegły na budowy w Holandii, Belgii i Niemczech. Eksport do innych krajów wymaga specjalnego sposobu pakowania, dostosowanego do transportu na dużą odległość. Pierwszymi osobami, które mają bezpośredni kontakt z cegłą, są murarze pracujący na budowie.

Facebook Twitter Google+ Pinterest